dt 024 39263509

Du Thuyền Dragon Pearl Vịnh Bái Tử Long

Du Thuyền Dragon Pearl có thiết kế tàu gỗ truyền thống với các chương trình tham quan độc đáo trên Vịnh Bái Tử Long.

Vịnh Bái Tử Long, Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam , Vịnh Bái Tử Long