dt 024 39263509

Tiền Giang: 1 - 1 of 1

Khách sạn Cửu Long Mỹ Tho Tiền Giang

81/83 đường 30/4, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Tiền Giang
Khách sạn Cửu Long nằm ngay trung tâm Thành Phố Mỹ Tho, nhìn ra Sông Tiền và Công Viên Lạc Hồng,