dt +8483 927 9204

Khách sạn Continental Saigon

Khách sạn Continental

Deluxe

Deluxe hướng vườn, Nhà hát Thành phố, hướng phố.

Tối đa
2
Số phòng
3
Junior Suite

Junior Suite

Tối đa
2
Số phòng
10
Premium Suite

Premium Suite

Tối đa
2
Số phòng
10
Continental Suite

Continental Suite

Tối đa
2
Số phòng
10
Family Suite

Family Suite

Tối đa
4
Số phòng
2
132 Đồng Khởi, Quận 1, TP HCM , Thành phố Hồ Chí Minh
The website encountered an unexpected error. Please try again later.