dt 024 39263509

Tàu Valentine Vịnh Hạ Long

Tàu Valentine Vịnh Hạ Long bao gồm 5 cabin với trang thiết bị nội thất sang trọng, thích hợp cho gia đình đông người hoặc nhóm bạn bè cần trải nghiệm độc đáo và dịch vụ chất lượng cao.

Thành Phố, Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh , Thành phố Hạ Long