dt 024 39263509

Tàu Golden Cruise Hạ Long

Tàu Golden Cruise Hạ Long 5 Sao, 48 cabin, nội thất sang trọng, dịch vụ hoàn hảo, trải nghiệm tuyệt vời.

Ngọc Châu, Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh , Thành phố Hạ Long