dt 024 39263509

Tàu Golden Cruise 9 Hạ Long

Tàu Golden Cruise 9 trên Vịnh Hạ Long được thiết kết theo kiểu tàu gỗ truyền thống với 18 cabin sang trọng, dịch vụ chất lượng cao mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho du khách trên Vịnh Hạ Long.

Ngọc Châu, Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Thành phố Hạ Long , Thành phố Hạ Long