dt 024 39263509

Tàu Bhaya Premium Vịnh Hạ Long

Tàu Bhaya Premium Vịnh Hạ Long là đội tàu nhỏ với dịch vụ sang trọng và tập trung vào đáp ứng nhu cầu tỉ mỉ của từng khách hàng. Tàu thích hợp với nhóm nhỏ bạn bè cùng gia đình mong muốn trải nghiệm riêng và độc đáo trên Vịnh Hạ Long.

Tuần Châu,Ninh TP Hạ Long, Quảng Ninh , Thành phố Hạ Long