dt 024 39263509

Khách sạn Ha Long Plaza

Nằm gần Trung Tâm Thành Phố Hạ Long, gần Cầu Bãi Cháy, Khách sạn Ha Long Plaza là khách sạn sang trọng tiêu chuẩn 4 sao đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh.

8 Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh , Thành phố Hạ Long