dt 024 39263509

Du Thuyền Margaret Vịnh Hạ Long

Du Thuyền Margaret với trang trí nội thất sang trọng theo phong cách cổ điển, truyền thống và với các chương trình tham quan Vịnh Hạ Long dịch vụ cao cấp.

Ngọc Châu, Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh , Thành phố Hạ Long