dt 024 39263509

Du Thuyền Dragon Legend Vịnh Bái Tử Long

Du Thuyền Dragon Legend Vịnh Bái Tử Long là du thuyền sang trọng với chương trình tham quan Vịnh Bái Tử Long, nơi ít được biết đến hơn Vịnh Hạ Long.

Vịnh Bái Tử Long, Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam , Vịnh Bái Tử Long