dt 024 39263509

Khách sạn Sen Việt Premium Nha Trang

Khách sạn Sen Việt Premium Nha Trang nằm ngay trung tâm Thành phố, có bể bởi vô cực và góc nhìn đẹp ra xung quanh thành phố.

116A Hồng Bàng, Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa , Nha Trang