dt 024 39263509

Du Thuyền Mon Cheri Vịnh Lan Hạ

Mon Cheri Cruises là du thuyền sang trọng tiên phong với chương trình tham quan cả Vịnh Hạ Long, Vịnh Lan Hạ, Đảo Cát Bà trong 2 ngày, 1 đêm.

Phà Gót, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam , Hải Phòng