dt 024 39263509

Khách sạn Du Parc Đà Lạt

Khách sạn Du Parc Đà Lạt được xây dựng từ năm 1932 với kiến trúc Pháp nằm ngay trung tâm thành phố.

15 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng , Đà Lạt